Rødkleiva

No Thumbnail
Rødkleiva (Bing Maps)
Rødkleiva er en nedlagt slalåmbakke i Nordmarka i Oslo. Bakken ligger vest for Tryvannshøgda og ble åpnet i 1947. Under OL i Oslo i 1952 var bakken slalåm-arena. Bakken var svært bratt for vanlige skiutøvere og i 1970 så man seg nødt til å stenge de bratteste partiene nederst i bakken ("henget"). Sammen med at utbyggingen av Wyllerløypa og senere Tryvann Vinterpark gjorde bakken noe overflødig, førte dette til at hele bakken ble nedlagt i 1988.

I 2004 og 2005 gikk Skiforbundet inn for å bygge et nytt hoppanlegg i bakken. Planene gikk ut på å bygge en middels stor hoppbakke som etter hvert skulle bygges ut til en stor skiflygingsbakke. På grunn av motstand fra nærmiljøet og hensynet til markagrensen sa politikerne imidlertid nei til å støtte et slikt prosjekt.
1,334 views
Views by date
UnratedRate as 1Rate as 2Rate as 3Rate as 4Rate as 5Rate as 6Rate as 7Rate as 8Rate as 9Rate as 10

Categories

Collections

Comments

Policies

Please log in if you don't want to post anonymously (anonymous users cannot post links).

Note: VirtualGlobetrotting is an entertainment website is and is not associated with this post, location or person.

Please enable images and enter code to post
Reload

Around the World Mailing List

Share:

Comments

Policies

Please log in if you don't want to post anonymously (anonymous users cannot post links).

Note: VirtualGlobetrotting is an entertainment website is and is not associated with this post, location or person.

Please enable images and enter code to post
Reload
Parabellum picture
@ 2009-02-26 05:22:17
Lamos, please help us moderators in your future map submissions.
1. Put the city name in the "City" box.
2. If you use Wikipedia for the description, paste the URL for that wikipedia page in the "More Info" box.
3. This is an English speaking website. A descrition in Norwegian is virtually useless.