Rødkleiva

Rødkleiva


Oslo, Norway (NO)
Rødkleiva er en nedlagt slalåmbakke i Nordmarka i Oslo. Bakken ligger vest for Tryvannshøgda og ble åpnet i 1947. Under OL i Oslo i 1952 var bakken slalåm-arena. Bakken var svært bratt for vanlige skiutøvere og i 1970 så man seg nødt til å stenge de bratteste partiene nederst i bakken ("henget"). Sammen med at utbyggingen av Wyllerløypa og senere Tryvann Vinterpark gjorde bakken noe overflødig, førte dette til at hele bakken ble nedlagt i 1988.

I 2004 og 2005 gikk Skiforbundet inn for å bygge et nytt hoppanlegg i bakken. Planene gikk ut på å bygge en middels stor hoppbakke som etter hvert skulle bygges ut til en stor skiflygingsbakke. På grunn av motstand fra nærmiljøet og hensynet til markagrensen sa politikerne imidlertid nei til å støtte et slikt prosjekt.
Rødkleiva er en nedlagt slalåmbakke i Nordmarka i Oslo. Bakken ligger vest for Tryvannshøgda og ble åpnet i 1947. Under OL i Oslo i 1952 var bakken slalåm-arena. Bakken var svært bratt for vanlige skiutøvere og i 1970 så man seg nødt til å stenge de bratteste partiene nederst i bakken ("henget"). Sammen med at utbyggingen av Wyllerløypa og senere Tryvann Vinterpark gjorde bakken noe overflødig, førte dette til at hele bakken ble nedlagt i 1988.

I 2004 og 2005 gikk Skiforbundet inn for å bygge et nytt hoppanlegg i bakken. Planene gikk ut på å bygge en middels stor hoppbakke som etter hvert skulle bygges ut til en stor skiflygingsbakke. På grunn av motstand fra nærmiljøet og hensynet til markagrensen sa politikerne imidlertid nei til å støtte et slikt prosjekt.
View in Google Earth Misc
Links: en.wikipedia.org
By: Lamos

Advertisement

Around the World Mailing List

Comments

Policies
Please enable images and enter code to post
Reload
Parabellum picture
@ 2009-02-26 05:22:17
Lamos, please help us moderators in your future map submissions.
1. Put the city name in the "City" box.
2. If you use Wikipedia for the description, paste the URL for that wikipedia page in the "More Info" box.
3. This is an English speaking website. A descrition in Norwegian is virtually useless.

Advertisement