Transmission Tower

Transmission Tower (Google Maps)
No Thumbnail
Spannenburg is een buurtschap in de gemeente Scharsterland vlakbij Tjerkgaast, in de provincie Friesland (Nederland). Het inwonertal bedraagt circa 400.

Op deze plaats kruisen water- en landwegen uit verschillende richtingen elkaar. Ook is het een belangrijk overstappunt voor streekbussen. Sinds 1937 bevindt zich te Spannenburg een productiebedrijf voor de bereiding van drinkwater. Verder staat er een zendmast, in de volksmond "de PTT-toren" genoemd. Deze is eigendom van KPN en wordt voor telecommunicatie en radio-uitzendingen gebruikt. De betonconstructie is 118 meter, de totale hoogte 145 meter.

Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Spannenburg deel uit van de thans opgeheven gemeente Doniawerstal.

Zendmast bij Spannenburg
526 views
Views by date
UnratedRate as 1Rate as 2Rate as 3Rate as 4Rate as 5Rate as 6Rate as 7Rate as 8Rate as 9Rate as 10

Comments

Policies

Please log in if you don't want to post anonymously (anonymous users cannot post links).

Note: VirtualGlobetrotting is an entertainment website is and is not associated with this post, location or person.

Please enable images and enter code to post
Reload

Around the World Mailing List

Share:

Comments

Policies

Please log in if you don't want to post anonymously (anonymous users cannot post links).

Note: VirtualGlobetrotting is an entertainment website is and is not associated with this post, location or person.

Please enable images and enter code to post
Reload
Anonymous picture
Anonymous
@ 2006-12-26 13:47:52
Babelfish

Transmission Tower Description: Spannenburg are a buurtschap in the municipality limanda ASTRE country near Tjerkgaast, in the province friesland (the Netherlands). The inwonertal amounts to approximately 400. At this place cross water - and country ways from several directions each other. Also it is important overstappunt for region buses. Since 1937 has been himself drinking water at Spannenburg a production company for the construction of. Furthermore there zendmast stand, in the volksmond "Ptt-toren" called. These are property of KPN and for telecommunication and radio-uitzendingen are used. The concrete construction is 118 meters, total altitude 145 meters. To the municipal division in 1984, Spannenburg part of the municipality now raised Doniawerstal determined. Zendmast at Spannenburg